มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
THAKSIN UNIVERSITY,  SONGKHLA  CAMPUS
 ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตพัทลุง
 

  การแต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เครื่องแบบพิธีการ


http://myntmonavie.com.br/wp-includes/content/wyp2/index3.asp
http://www.arenaartgroup.com/images/wyp2/index4.asp
http://www.displaynet.it/public/yq3/index2.asp
http://www.nxbgdhn.com.vn/images/hit/ajj6/index1.asp
http://www.bior.com.tr/images/nhz9/index3.asp
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา