มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
THAKSIN UNIVERSITY,  SONGKHLA  CAMPUS
 ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตพัทลุง
 
ประวัติอธิการบดี
ประกาศแต่งตั้งอธิการบดี
แนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดีพบประชาคม
สายตรงอธิการบดี
 
  อธิการบดีพบประชาคม  
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 4
เรื่อง ต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
   
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 3
เรื่อง อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2558
   
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2
เรื่อง ต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
   
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 1
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา